NYF – a Agambar

1 Naad Yoga en família a l’Associació Agambar. Associació per promoure la criança respectuosa i l’educació. Aquí podem donar-te alguns detalls de l’activitat.

A qui s’adreça proposta?Treballarem amb un màxim de 7 famílies, compartint i buscant la nostra forma única i particular d’estar en  ioga, a casa, amb els que formem aquesta unitat.

On? L’activitat mensual es realtizarà a l’espai de l’Agambar (Antic Escorxador de Sta. Coloma, carretera antiga de Sant Hilari Sacalm), entitat que promou aquesta activitat familiar.

Quan? Serà un dissabte al mes, d’octubre a juny. El calendari és el següentnt.

Primer trimestre: 10 d’octubre, 21 de novembre i 19 de desembre.

Segon trimestre: 16 de gener, 20 de febrer i 19 de març.

Tercer trimestre: 16 d’abril, 21 de maig i 18 de juny.

Forma de pagament. T’oferim tres modalitats:

  1. Aquelles famílies que vulguin fer la inscripció de tot el curs, podran gaudir d’un descompte de 30€ (180€/curs/família sòcia d’Agambar – 225€/curs/família no socia). Aquest pagament inclou el material fungible necessari durant tot el curs.*
  2. Si s’escull la modalitat de pagament trimestral, caldrà pagar 70€/trimestre/família socia d’Agambar. Per a les famílies no sòcies la quota serà de 85€/trimestre/família. El pagament de la quota trimestral també inclou el material fungible que s’utilitzarà en cada sessió.*
  3. Aquelles famílies que els vagi millor pagar sessió a sessió també podran fer-ho. En aquest cas les famílies socies d’Agambar pagaran 22€/sessió/família a l’inici de l’activitat. Les famílies no sòcies pagaran 27€/sessió/família de l’activitat. També cada primera sessió de trimestre caldrà fer un pagament addicional de 10€ en concepte de material.

*El pagament de tot el curs o el pagament trimestral es podrà realitzar o bé a través d’ingrés bancari o bé al mateix dia de l’inici de l’activitat.

**Les famílies que tinguin més de 5 membres hauran de pagar 5€ per cada membre de més. Les famílies de més de dos adults hauran de pagar 5€ per cada adult de més

Forma d’inscripció. Per a inscriure-us a l’activitat de Naad Yoga en família cal omplir el formulari d’inscripció i, tot seguit,  ens posarem en contacte per assegurar la vostra plaça i concretar la forma de realitzar el pagament.

Anuncis