Programa Feel The Sound

kirtans whatsaapEl so és cosa de, com a mínim, dos. Quan es toca la corda d’un instrument, la seva vibració produeix un so fruit d’un impacte que requereix d’unes cordes i d’uns dits en acció. Igual passa en la natura: una fulla i el vent, unes pedres i un riu.

Però hi ha un so que ve d’un altre lloc. És un so que és per ell mateix i que no necessita d’aquests dos actors. És un so lliure de fricció, és un so que és dins nostre i que es fa audible quan has perdut les paraules, quan la ment és més plana. És la ressonància de l’existir. És quan descobreixes que tota la creació està vibrant amb tu.

Feel The Sound per a què?

A través de la propsota Feel The Sound  entrem en un primer contacte amb aquesta vibració interna des de la perspectiva del Naad Ioga, la ciència de la comunicació interna que té com a eixos principals l’escolta, el cant  per posar-nos en contacte amb la nostra pròpia vibració ampliant la comunicació inetrna.

Com funciona el programa?

Es tracta de participar en les sessions mensuals que es determinen per a cada curs per anar indagant en els diversos aspectes que conformen aquesta pràctica iòguia com són l’escolta, l’afinació, l’alliberament de la veu mitjançant la respiració, la pulsació i el ritme, el Raag,  les paraules revelades, la composició i el kritan entre d’altres aspectes.

A través de pràctiques de naad yoga anirem prenent consciència de la nostra pròpia dimensió sonora, del caràcter de la nostra comunicació per a reconèixer aquells aspectes que se’ns faciliten i que ens proporcionen gaudi i benestar, al mateix temps que descobrim nous reptes en un panorama que s’amplia a mesura que ens hi anem endinsant.

Cursos vigents:

 

Anuncis